Przejdź do treści
 

Znajdź swój impuls w drodze do harmonii

Szkło ornamentowe

Komfort połączony z prywatnością, relaks idący w parze z intymnością. Tego oczekujemy od miejsc, które mają służyć naszemu wypoczynkowi, takich jak salony SPA, czy przestrzeń hotelowa.

Comfort combined with privacy, relaxation hand in hand with intimacy. This is what we expect from spaces which are intended for our rest, such as SPAs or hotel lobbies.

Szkło ornamentowe - znajdź swój impuls w drodze do harmonii

Piękno i komfort

Stworzenie wygodnych, bezpiecznych i pięknych wnętrz w budynkach użyteczności publicznej wymaga przemyślnego wykorzystania przestrzeni. Takie wnętrza powinny być otwarte, pełne naturalnego światła, przestronne, a jednocześnie bezpieczne i estetyczne. Nie można przy tym jednak zapominać o bezpieczeństwie. Powinno być ono priorytetem przy tworzeniu wszystkich typów wnętrz, zarówno tych publicznych, jaki prywatnych. Dzięki swojej wyjątkowej estetyce, szerokiej gamie wzorów, możliwości optycznego powiększenia przestrzeni, nasze piękne wzory szkła ornamentowego codziennie znajdują zastosowanie w unikalnych projektach. Spełniają zarówno wymagania jakościowe, jak i urzekają pięknem, ekskluzywną stylistyką oraz najwyższym światowym wzornictwem.

Moc subtelnego wzoru

Szkło, jak żaden inny materiał zapewnia dostęp do światła dziennego, często łącząc tą funkcję z innymi, równie ważnymi, jak wytrzymałość, bezpieczeństwo, czy prywatność. Szkło gwarantuje ochronę przed hałasem, a odpowiednio zabezpieczone poprzez laminowanie czy hartowanie okazuje się wytrzymałe nawet w ekstremalnych sytuacjach. Bardzo dobrze sprawdza się również w miejscach o wysokiej wilgotności.  Rekomendowane przez nas szkło ornamentowe SGG PIXARENA wpuszcza do wnętrz światło dzienne subtelnie je przy tym rozpraszając oraz wyjątkowo harmonijnie współgra z każdym stylem wystroju wnętrz, zarówno klasycznym, jak i nowoczesnym. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom umożliwia optyczne powiększenie przestrzeni za pomocą przyjemnie rozproszonego światła dziennego. Nadaje wnętrzom przyjemny, intymny nastrój, dzięki odgrodzeniu się od niepożądanych spojrzeń z zewnątrz. SGG PIXARENA jest także łatwa w pielęgnacji, z powodzeniem może konkurować ze szkłem matowym, z którego usunięcie niektórych plam jest niemal niemożliwe. Tafla szkła SGG PIXARENA z jednej strony jest gładka, a z drugiej ozdabia ją płytki, efektowny wzór tysiąca drobnych kryształków, który podkreśli indywidualizm każdego wnętrza, łagodnie je rozświetlając.

Nowoczesny design najwyższej klasy

Każdy hotel, klub fitness, czy inna przestrzeń usługowa, chce się czymś wyróżnić, by być dobrze zapamiętanym przez klientów. Nie dotyczy to tylko sposobu obsługi, ale również wizerunku i designu tego typu miejsc. Najbardziej praktyczne w wyposażaniu takich wnętrz stają się więc materiały, które tak, jak szkło można przetwarzać na wiele sposobów, tworząc z nich piękne projekty nadające wnętrzom niepowtarzalnego charakteru. Szkło ornamentowe można poddawać hartowaniu i laminowaniu, można giąć, lakierować i obrabiać krawędziowo. Znajduje ono wielorakie zastosowania m. in. dzięki temu, że występuje w wielu grubościach. Ma ono również tę zaletę, że bardzo dobrze współgra z innymi materiałami, takimi jak na przykład beton, stal czy drewno. Wnętrza z elementami szkła ornamentowego na dobre zadomowiły się w przestrzeniach komercyjnych. Swoją funkcjonalnością i pięknem idealnie wpasowując się w potrzeby ich użytkowników. Przestrzeń, w której żyjemy i funkcjonujemy, w której pracujemy i odpoczywamy każdego dnia ma istotny wpływ na nasze samopoczucie. Bazując na kreatywności i doświadczeniu, rekomendujemy inspirujące wzory szkieł ornamentowych i zachęcamy do kreowania przestrzeni, w których kluczową rolę odgrywa harmonia. Eleganckie, wytrzymałe szkło, pozwala wyczarować nowoczesny design najwyższej klasy oraz funkcjonalne, bezpieczne i czarujące wnętrza, w których chce się przebywać i które pozwalają zapomnieć o pędzącym z zawrotną szybkością świecie. Wnętrza, które utkwią w naszej pamięci, wnętrza do których będziemy chcieli wracać.

Szkło ornamentowe można stosować jako:

  • ścianki działowe lub jeden z ich elementów, wykorzystując eleganckie, nowoczesne wzory szkła MASTERGLASS,
  • kabiny prysznicowe, podkreślając indywidualizm łazienki (SGG PIXARENA),
  • drzwi cało-szklane w efektem 3D, uzyskując wrażenie otwartości przestrzeni i dostęp do światła dziennego (MASTER-SOFT),
  • element mebli, łącząc solidność z finezją i ponadczasowym designem gamy szkła DECORGLASS
  • balustrady – nadając lekkości wnętrzom.

Kliknij i pobierz broszurkę produktową.

 

Decorative glass – find your impulse on your way to harmony

 

Beauty and comfort

Creation of comfortable, safe, and beautiful interiors in public utility buildings requires a thoughtful use of space. Such interiors should be open, full of natural daylight, spacious, and at the same time safe and aesthetic. And we must never forget safety. It should be our priority when designing all sorts of interiors, the public as well as private ones. Thanks to its exceptional aesthetics, a wide range of pattern, and ways to optically enlarge spaces, our beautiful patterned glass can be applied in unique projects. It satisfies relevant quality-related requirements, and at the same time it captivates with its beauty, sophisticate style, and the best global design.

 

The power of a subtle pattern

Glass provides access of daylight like no other material, frequently combining this function with other ones, equally crucial, such as durability, safety, or privacy. Glass guarantees protection against noise, and when properly secured by means of laminating or tempering, it turns out to be durable even in extreme situations. It is also a very good choice for humid places. SGG PIXARENA, the glass we recommend, transmits daylight inside, dispersing it in a subtle way, and it harmonises exceptionally well with each style of interior design, both modern and classic. Thanks to its unique features, it allows to optically enlarge the space due to pleasantly dispersed light. It provides interiors with a nice, intimate atmosphere, thanks to separating building occupants from unwanted glances from outside. SGG PIXARENA is also easy to maintain, it can successfully compete with opaque glass, where the removal of some types of stains is nearly impossible. SGG PIXARENA glass panel is smooth on one side, and on the other it is embellished with an attractive shallow pattern of a thousand fine crystals, which will emphasise the individualism of each room, lighting it up softly.

 

Top-notch modern design

Each hotel, fitness club, or any other service outlet wishes to stand out so as to be well remembered by its clients. This does not refer only to the way the clients are serviced, but also to the appearance and design of such places. Hence materials which can be processed in a variety of ways creating beautiful projects providing rooms with a unique character are the most practical choice for their interior design. Patterned glass can be tempered, laminated, bent, lacquered, and edge-processed. It offers a myriad of applications, also due to the fact it is available in many different thicknesses.  Another advantage is   that it perfectly harmonises with other materials, such as e.g. concrete, steel, or wood. Interiors with elements made of patterned glass used in commercial spaces are here to stay, addressing the needs of their users thanks to the functionality and beauty they offer. The space in which we live and function, in which we work and unwind every day, has a significant effect on our sense of well-being. Basing on creativity and experience, we recommend inspiring designs of patterned glass and we encourage to create spaces where harmony plays the key part. Elegant, durable glass allows to conjure a top-notch modern design and functional, safe, and charming interiors, where you just want to spend time and which let you forget about the outside world spinning at a breakneck speed. Interiors which will stay in our memory, which you will want to visit again.

 

Patterned glass can be used as:

  • partition walls or  elements thereof, making use of elegant, modern patterns of MASTERGLASS,
  • shower screens, highlighting the individualism of your bathroom (SGG PIXARENA),
  • all-glass door with 3D effect, obtaining the sense of openness and access to daylight (MASTER-SOFT),
  • elements of furniture, combining robustness with finesse and universal design of the DECORGLASS glass range,
  • balustrades – adding lightness to your interiors.

Click here and download a brochure

 

VIDEO