Przejdź do treści
 

MIRALITE® PURE - Lista materiałów montażowych

Saint-Gobain opracowuje, produkuje i dystrybuuje innowacyjne materiały oraz rozwiązania, których zastosowanie wpływa znacząco na poprawę jakości życia każdego z nas. Jednym z nich jest ekologiczne lustro MIRALITE® PURE, produkt wolny od ołowiu i rozpuszczalników organicznych, a zatem przyjazny ludziom i środowisku, który wyróżnia się wysoką estetyką wykonania i dopracowanym w szczegółach designem – dzięki zastosowaniu antracytowego podlewu, lustro pozbawione jest efektu prześwietlenia przy aplikacji LED.

Saint-Gobain develops, manufactures, and distributes innovative materials and solutions the application of which has a significant effect on the improvement of the quality of life of each one of us. One of them is MIRALITE® PURE - an ecological mirror free from lead and organic solvents, and therefore friendly to people and the environment, which stands out thanks to its high aesthetics and design refined in the finest detail – thanks to the application of an anthracite underlayer the mirror is deprived of the overexposure effect when the LED backlight is used.

 

Grupa Saint-Gobain nieustannie przeprowadza wiele badań R&D, które pozwalają ulepszać naszą ofertę. Na podstawie ostatnio wykonanych analiz, rozszerzyliśmy listę rekomendowanych materiałów montażowych umożliwiających prawidłową instalację luster MIRALITE® PURE o nową pozycję:
    • LAKMA Klej do luster

Wcześniejsze pozycje na liście pozostają bez zmian:
    • LAKMA Klej do luster ekologicznych,
    • DEN BRAVEN Mamut High Tack,
    • SOUDAL Silirub 2S,
    • taśmy firmy TESA: ACX PLUS, POWERBOND oraz POWERSTRIPS.


Wszystkie powyższe produkty montażowe w teście laboratoryjnym dały pozytywny wynik pod względem adhezji i braku przebarwień*.
Listę wszystkich materiałów montażowych dla pozostałych krajów europejskich znajdziesz TUTAJ.

* Właściwości produktów montażowych zostaną zachowane tylko w przypadku stosowania się do instrukcji montażu producenta materiału montażowego.

 

 

 

Saint-Gobain Group constantly carries out many R&D studies, which allows us to improve our offer. On the basis of our recent analyses, we have expanded the list of recommended installation materials that allow correct installation of MIRALITE® PURE with a new item:
    • LAKMA mirror adhesive

The previous items on the list remain unchanged:
    • LAKMA ecological mirror adhesive,
    • DEN BRAVEN Mamut High Tack,
    • SOUDAL Silirub 2S,
    • TESA tapes: ACX PLUS, POWERBOND and POWERSTRIPS.


All the installation products listed above gave a positive result in the lab test in terms of adhesion and absence of discolouration*.
A list of all installation materials for other European states is available HERE.

* Properties of assembly materials will be maintained only if assembly manuals of manufacturers of assembly materials are adhered to.