Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Kim jesteśmy?
Twoje dane są współadministrowane przez Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o. oraz Saint-Gobain Polska sp. z o.o., zwane dalej „Współadministratorami”. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach współadministrowania oraz o zakresie obowiązków Współadministratorów, skontaktuj się z nami.
Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Szklanych Domów 1 42-530 Dąbrowa Górnicza
e-mailem na adres: bgp@saint-gobain.com
telefonicznie pod nr: 32 295 40 00

Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. przenoszenia danych,
6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
7. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (newslettera). Zgodę możesz cofnąć, kontaktując się z nami i składając oświadczenie o odwołaniu zgody.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Dane będą przetwarzane w celu:
1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Twojeg sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia sprzeciwu,
2. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość i rozwiązać poruszonej przez Ciebie sprawy, a także wysyłać do Ciebie newslettera.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym odpowiadanie na Twoje wiadomości i rozwiązywanie spraw poruszonych przez Ciebie w formularzu kontaktowym, jak również prowadzenie działań analitycznych i statystycznych związanych z dostarczaną treścią komunikatów.

Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie newslettera, podstawą prawną przetwarzania danych będzie również art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?
1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas,
2. spółkom z Grupy kapitałowej Saint-Gobain,
3. agencjom marketingowym,
4. dostawcom narzędzi służących celom analitycznym i statystycznym.

Czy dane będą transferowane poza EOG?
Z uwagi na to, że Współadministratorzy posiadają powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Współadministratorów w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Współadministratorów narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Twoje dane mogą zostać przekazane np. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.
Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.