Przejdź do treści
 

Tymczasowa warstwa zabezpieczająca

EASYPRO®

EASYPRO® zapewnia skuteczne zabezpieczenie powłok COOL-LITE® SKN II lub COOL-LITE® XTREME II przed  uszkodzeniami mechanicznymi podczas przenoszenia szkła, aż do etapu hartowania.

EASYPRO® delivers effective protection of the COOL-LITE® SKN II or COOL-LITE® XTREME II coating against handling vulnerabilities and mechanical damage right up until the tempering process.

EASYPRO®

Podczas procesu hartowania warstwa EASYPRO® ulega rozpadowi, nie pozostawiając po sobie żadnych pozostałości wewnątrz i na zewnątrz pieca, nie przyczynia się do negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.

Opis

EASYPRO® to tymczasowa warstwa zabezpieczająca ułatwiająca przetwarzanie szkła powlekanego przeznaczonego do obróbki termicznej COOL-LITE® SKN II lub COOL-LITE® XTREME II przed hartowaniem. Warstwa polimerowa EASYPRO® została opracowana w celu zapewnienia ochrony mechanicznej powłoki magnetronowej znajdującej się pod warstwą polimeru przez okres od magazynowania do zahartowania szkła. Warstwa ta ulega całkowitemu rozkładowi w trakcie obróbki termicznej.

Główne korzyści

 • Wydłużony okres przechowywania
 • Brak konieczności uszczelnień pakietów taśmą
 • Przedłużony okres trwałości tafli resztowych (rest plates)
 • Przedłużony okres trwałości szyb po obróbce krawędziowej
 • Transport z sortowaniem szkła
 • Brak potrzeby usuwania jakichkolwiek folii
 • Zero odpadów, zero konieczności ich utylizacji
 • Krótsze cykle nagrzewania szkła
 • Istotna redukcja odpadów i problemów jakościowych.
 • Brak tafli okrywającej
 

EASYPRO®

EASYPRO® delivers effective protection of the COOL-LITE® SKN II or COOL-LITE® XTREME II coating against handling vulnerabilities and mechanical damage right up until the tempering process.

During tempering EASYPRO® burns away without leaving any residue inside or outside the furnace and without any negative impact on the environment or personal health and safety.

 

Description

EASYPRO® is a temporary protection which facilitates processing for heat treatable coated glasses COOL-LITE® SKN II or COOL-LITE® XTREME II before tempering.

The polymeric layer EASYPRO® has been designed to ensure a mechanical protection of the magnetron stack underneath from ‘storage’ until ‘tempering’. It is removed by complete burning during the thermal treatment.

 

Key advantages

 • Extended storage time
 • Non-sealed packs: saves time and is safe
 • Extended shelf life of rest plates
 • Increased shelf life after edge working
 • Transport with glass sorting
 • No need to remove any films
 • No generation, no disposal of waste
 • Shorter heating cycles
 • Important reduction of internal rejects
 • No cover sheet