Przejdź do treści
 

Proces projektowania BIM w zakresie szkła fasadowego

Projektowanie BIM jest procesem obejmującym zespołowe projektowanie budynku przy zastosowaniu systemu modeli komputerowych. Dzięki generowaniu i zarządzaniu cyfrowymi obrazami parametrów fizycznych i funkcjonalnych, projektowanie BIM szkła fasadowego dostarcza danych pomocnych w procesie planowania, projektowania, budowania i zarządzania budynkami i infrastrukturą.

Nowa metoda pracy

Projektowanie BIM szkła fasadowego wspomaga usługodawców w dziedzinie projektowania, inżynierii i budownictwa w przyjęciu tego samego podejścia podczas opracowywania projektów architektonicznych i infrastrukturalnych. BIM ułatwia nowy sposób pracy: tworzenie projektów za pomocą obiektów inteligentnych. Niezależnie od tego, ile razy projekt ulega zmianie, bądź też kto takie zmiany wprowadza – nie ma to wpływu na zgodność, koordynację i dokładność danych wszystkich zainteresowanych.

Wydajniejsza praca zespołowa

Interdyscyplinarne zespoły projektowe w sektorze budownictwa i projektów infrastrukturalnych korzystają z takich projektów opartych na modelach cyfrowych w celu zwiększenia wydajności pracy zespołowej, dzięki czemu wszyscy zainteresowani mają bardziej przejrzystą wizję projektu. W konsekwencji zespół projektowy może podejmować bardziej świadome decyzje na dużo wcześniejszych etapach procesu planowania, projektowania, wykonawstwa czy renowacji, które mogą mieć większy wpływ na koszt, harmonogram i stopień zrównoważenia projektu. 

Modele inteligentne

Modele tworzone przy użyciu oprogramowania BIM są modelami inteligentnymi ze względu na współzależności informacji automatycznie wprowadzane do modelu. Projektowanie BIM szkła fasadowego opiera się w zasadzie na złożonej bazie danych, a poszczególne elementy modelu potrafią się ze sobą  komunikować.

Saint-Gobain Building Glass, BIM  i Ty

Firma Saint-Gobain Building Glass opracowała obiekty BIM, z których możesz korzystać pracując na oprogramowaniu Revit i ArchiCAD. Po ich pobraniu, otrzymasz dwa obiekty, jeden dla okien i jeden dla ścian osłonowych. Dzięki nim będziesz mógł łatwo uzyskać parametry spektrofotometryczne - poprzez zmierzenie intensywności przepuszczalności i odbicia światła – dla wszystkich naszych rozwiązań wykorzystujących szkło z właściwościami izolacyjności cielnej i ochrony przeciwsłonecznej.